Платы

Плата Khadas KTONE-V-001
85 026,30 тгПлата Khadas KTONE-V-001Код: KTONE-V-001
Плата Khadas KTONE-G-001
85 026,30 тгПлата Khadas KTONE-G-001Код: KTONE-G-001
Плата Khadas K-CT-001
38 086,90 тгПлата Khadas K-CT-001Код: K-CT-001
Плата Khadas K-VTV-001
42 509,20 тгПлата Khadas K-VTV-001Код: K-VTV-001